Data slubowania: 1983-12-05

Artur Kopanski
Kadencja: VIII kadencja 1980 - 1985
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Czeslaw Krakowko
Kadencja: VIII kadencja 1980 - 1985
Ugrupowanie polityczne: ZSL
Maria Wozniak
Kadencja: VIII kadencja 1980 - 1985
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Ryszard Sawko
Kadencja: VIII kadencja 1980 - 1985
Ugrupowanie polityczne: SP