Eugenia Krassowska

Imię i nazwisko: Eugenia Krassowska
Kadencja sejmowa: II kadencja 1957 - 1961

Inne kadencje:
- Eugenia Krassowska - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Eugenia Krassowska - I kadencja 1952 - 1956
- Eugenia Krassowska - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 8 Bialystok

Tytul/stopien naukowy: mgr filologii

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1957 - 1961
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 8 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr filologii (Tytul/stopien naukowy)