Eugenia Krassowska

Imię i nazwisko: Eugenia Krassowska
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Eugenia Krassowska - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Eugenia Krassowska - II kadencja 1957 - 1961
- Eugenia Krassowska - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Oswiaty, Nauki i Kultury

Okreg wyborczy: 32 Bialystok

Tytul/stopien naukowy: mgr filologii

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Oswiaty, Nauki i Kultury (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 32 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr filologii (Tytul/stopien naukowy)