Andrzej Wielowieyski

Imię i nazwisko: Andrzej Wielowieyski
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Andrzej Wielowieyski - I kadencja 1991 - 1993
- Andrzej Wielowieyski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw o Ustroju Samorzadowym Warszawy

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja do kontroli i oceny realizacji inwestycji centralnych, finansowanych ze srodkow budzetowych

Podkomisje: Podkomisja ds. polityki zachodniej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o finansach gmin poselskiego (druk nr 43) i rzadowego (pilnego - druk nr 94)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow budzetow na 1994 r. jednostek pozarzadowych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu zalozen polityki pienieznej na 1994 r. (druk nr 205)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do zaopiniowania planu finansowego dochodow i wydatkow FOZZ w likwidacji na 1994 r.

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnych projektow ustaw o ksztaltowaniu srodkow na wynagrodzenia w panstwowej sferze budzetowej oraz o zmianie niektorych ustaw (druki nr 616 i 661)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o obligacjach (druk nr 554)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi (druk nr 2011)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym (druk nr 2009, 2247)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji; senator I kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1947, wydz. Prawa

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: publicysta

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw o Ustroju Samorzadowym Warszawy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja do kontroli i oceny realizacji inwestycji centralnych, finansowanych ze srodkow budzetowych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. polityki zachodniej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o finansach gmin poselskiego (druk nr 43) i rzadowego (pilnego - druk nr 94) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow budzetow na 1994 r. jednostek pozarzadowych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu zalozen polityki pienieznej na 1994 r. (druk nr 205) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do zaopiniowania planu finansowego dochodow i wydatkow FOZZ w likwidacji na 1994 r. (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnych projektow ustaw o ksztaltowaniu srodkow na wynagrodzenia w panstwowej sferze budzetowej oraz o zmianie niektorych ustaw (druki nr 616 i 661) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o obligacjach (druk nr 554) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi (druk nr 2011) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym (druk nr 2009, 2247) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji; senator I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1947, wydz. Prawa (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z publicysta (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)