Barbara Labuda

Imię i nazwisko: Barbara Labuda
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Barbara Labuda - X kadencja 1989 - 1991
- Barbara Labuda - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 50 Wroclaw

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania metod i sposobow analizowania przez Komisje Kultury i Srodkow Przekazu problemow telewizji publicznej

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: posel X kadencji; posel I kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1970, wydz. Filologii

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: polityk, urzednik panstwowy

Znajomosc jezykow: hiszpanski

Znajomosc jezykow: wloski

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 50 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania metod i sposobow analizowania przez Komisje Kultury i Srodkow Przekazu problemow telewizji publicznej (Podkomisje)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1970, wydz. Filologii (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z polityk, urzednik panstwowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z hiszpanski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z wloski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)