Janina Kraus

Imię i nazwisko: Janina Kraus
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Janina Kraus - I kadencja 1991 - 1993
- Janina Kraus - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Federacyjny Klub Parlamentarny na rzecz Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu

Komisje Sejmowe: Komisja Integracji Europejskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Lista: Konfederacja Polski Niepodleglej

Okreg wyborczy: 17 Gliwice

Partia (wybory): Polski Zwiazek Zachodni

Podkomisje: Podkomisja ds. polityki paliwowo-energetycznej i gornictwa

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. ustawy Prawo geologiczne i gornicze (druk nr 53)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego i poselskiego projektow ustaw - Prawo energetyczne (druki nr 1290 i 1402)

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Slaski, Katowice, 1977, wydz. Prawa i Administracji

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Federacyjny Klub Parlamentarny na rzecz Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Integracji Europejskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Lista)
- posłowie z 17 Gliwice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polski Zwiazek Zachodni (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. polityki paliwowo-energetycznej i gornictwa (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. ustawy Prawo geologiczne i gornicze (druk nr 53) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego i poselskiego projektow ustaw - Prawo energetyczne (druki nr 1290 i 1402) (Podkomisje)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Slaski, Katowice, 1977, wydz. Prawa i Administracji (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)