Jozef Kalisz

Imię i nazwisko: Jozef Kalisz
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych reformy Centrum Administracyjnego i Gospodarczego Rzadu

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Komisje Sejmowe: Komisja Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Dzialalnosci Rzadu w Okresie od 30 maja do 14 pazdziernika 1993 r.

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Ratyfikacji Konkordatu Miedzy Stolica Apostolska a Rzeczapospolita Polska

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 46 Tarnow

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja ds. prywatyzacji i reprywatyzacji

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi i funduszach powierniczych oraz o zmianie niektorych innych ustaw (druk nr 56)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy O wlasnosci lokali (druk nr 79)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy O zasadach wylaczania z mienia przedsiebiortsw panstwowych zakladowych budynkow mieszkalnych (druk nr 78)

Podkomisje: Podkomisja do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o gospodarce gruntami i wywlaszczaniu nieruchomosci (druk nr 586)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia ustaw okolokonkordatowych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do kontroli funkcjonowania ustawy O wlasnosci lokali

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do projektow ustaw o partiach politycznych (druki nr 1122, 1552)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna dotyczaca reformy centrum administracyjnego (druki nr 1426, 1427, 1428, 1437, 1435, 1436, 1997)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Rolnicza, Krakow, 1970, wydz. Geodezji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: sekretarz stanu ministerstwa spraw wewnetrznych i administracji

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych reformy Centrum Administracyjnego i Gospodarczego Rzadu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Dzialalnosci Rzadu w Okresie od 30 maja do 14 pazdziernika 1993 r. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Ratyfikacji Konkordatu Miedzy Stolica Apostolska a Rzeczapospolita Polska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 46 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. prywatyzacji i reprywatyzacji (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi i funduszach powierniczych oraz o zmianie niektorych innych ustaw (druk nr 56) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy O wlasnosci lokali (druk nr 79) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy O zasadach wylaczania z mienia przedsiebiortsw panstwowych zakladowych budynkow mieszkalnych (druk nr 78) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o gospodarce gruntami i wywlaszczaniu nieruchomosci (druk nr 586) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia ustaw okolokonkordatowych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do kontroli funkcjonowania ustawy O wlasnosci lokali (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do projektow ustaw o partiach politycznych (druki nr 1122, 1552) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna dotyczaca reformy centrum administracyjnego (druki nr 1426, 1427, 1428, 1437, 1435, 1436, 1997) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Rolnicza, Krakow, 1970, wydz. Geodezji (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z sekretarz stanu ministerstwa spraw wewnetrznych i administracji (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)