Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy O wlasnosci lokali (druk nr 79)

Andrzej Machowski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Kolo Konserwatywno-Ludowe
Jozef Kalisz
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Katarzyna Maria Piekarska
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony
Kazimierz Pantak
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
Slawomir Nowakowski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Nowa Demokracja - Kolo Poselskie