Mieczyslaw Kasprzak

Imię i nazwisko: Mieczyslaw Kasprzak
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Mieczyslaw Kasprzak - IV kadencja 2001 - 2005
- Mieczyslaw Kasprzak - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodeksu Pracy

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 36 Przemysl

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja ds. rynku pracy i polityki regionalnej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o nawozach i nawozeniu (druk nr 2210)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 619)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i rzadowego projektu ustawy o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow (druki nr 685 i 741)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego pilnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu oraz wniesionego przez Komisje projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu oraz o zmi

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (druk nr 1916)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobow winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami (druk nr 1881)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza, Krakow, 1978, wydz. Ekonomiki Produkcji Obrotu Rolnego

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prezes Zarzadu i rolnik

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodeksu Pracy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 36 Przemysl (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. rynku pracy i polityki regionalnej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o nawozach i nawozeniu (druk nr 2210) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 619) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i rzadowego projektu ustawy o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow (druki nr 685 i 741) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego pilnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu oraz wniesionego przez Komisje projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu oraz o zmi (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (druk nr 1916) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobow winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami (druk nr 1881) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza, Krakow, 1978, wydz. Ekonomiki Produkcji Obrotu Rolnego (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prezes Zarzadu i rolnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)