Piotr Chojnacki

Imię i nazwisko: Piotr Chojnacki
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Samorzadzie Powiatowym i Projektu Ustawy o Zakresie Dzialania Duzych Miast

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Konstytucyjnych o Zmianie Ustawy Konstytucyjnej o Trybie Przygotowania i Uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Zgromadzenia Narodowego do przygotowania projektu regulaminu Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Konstytucji RP

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Narodowego (22.12.1995)

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodeksu Pracy

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r.

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodyfikacji Karnych

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Narodowego (22.09.1994)

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 19 Konin

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja ds. legislacyjno-ekonomicznych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do nowelizacji ustawy - Prawo o ustroju sadow powszechnych oraz ustawy o prokuraturze (druk nr 2486)

Podkomisje: Podkomisja instytucji ochrony prawa i organow wymiaru sprawiedliwosci.

Podkomisje: Podkomisja ds. Kodyfikacji Postepowania Karnego (druki nr 1276, 1277)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarow i uslug i podatku akcyzowym (druk nr 114)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy o NSA (druk nr 222)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. zmian w projektach kodeksow karnych (druki nr 772, 858, 433, 433-A)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. senackiego (druk nr 752) i rzadowego (druk nr 753) projektow ustawy o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych oraz niektorych innych ustaw

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. kasacji oraz zmian ustrojowych (druki nr 285, 286, 316, 367)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (druk nr 942)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ustroju sadow wojskowych (druk nr 1961)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow ustaw o Ustroju Sadow Powszechnych, o ksiegach wieczystych i hipotece oraz innych ustaw (druk nr 1891)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: senator II kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznan, 1968, wydz. Prawa

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: notariusz

Znajomosc jezykow: lacina

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Samorzadzie Powiatowym i Projektu Ustawy o Zakresie Dzialania Duzych Miast (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Konstytucyjnych o Zmianie Ustawy Konstytucyjnej o Trybie Przygotowania i Uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Zgromadzenia Narodowego do przygotowania projektu regulaminu Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Konstytucji RP (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Narodowego (22.12.1995) (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodeksu Pracy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodyfikacji Karnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Narodowego (22.09.1994) (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 19 Konin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. legislacyjno-ekonomicznych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do nowelizacji ustawy - Prawo o ustroju sadow powszechnych oraz ustawy o prokuraturze (druk nr 2486) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja instytucji ochrony prawa i organow wymiaru sprawiedliwosci. (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. Kodyfikacji Postepowania Karnego (druki nr 1276, 1277) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarow i uslug i podatku akcyzowym (druk nr 114) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy o NSA (druk nr 222) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. zmian w projektach kodeksow karnych (druki nr 772, 858, 433, 433-A) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. senackiego (druk nr 752) i rzadowego (druk nr 753) projektow ustawy o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych oraz niektorych innych ustaw (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. kasacji oraz zmian ustrojowych (druki nr 285, 286, 316, 367) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (druk nr 942) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ustroju sadow wojskowych (druk nr 1961) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow ustaw o Ustroju Sadow Powszechnych, o ksiegach wieczystych i hipotece oraz innych ustaw (druk nr 1891) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z senator II kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznan, 1968, wydz. Prawa (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z notariusz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z lacina (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)