Renata Szynalska

Imię i nazwisko: Renata Szynalska
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Renata Szynalska - III kadencja 1997 - 2001
- Renata Szynalska - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Komisje Sejmowe: Komisja Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 14 Kalisz

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Podkomisje: Podkomisja ds. Mlodziezy

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekunczy (druk nr 800)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rozpowszechnianiu publikacji stanowiacych zagrozenie dla dzieci i mlodziezy (druk nr 2057)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy - o zmianie ustawy Kodeks wykroczen (druk nr 387)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (druk nr 942)

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Liceum Ogolnoksztalcace

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 14 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. Mlodziezy (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekunczy (druk nr 800) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rozpowszechnianiu publikacji stanowiacych zagrozenie dla dzieci i mlodziezy (druk nr 2057) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy - o zmianie ustawy Kodeks wykroczen (druk nr 387) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (druk nr 942) (Podkomisje)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Liceum Ogolnoksztalcace (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)