Stanislaw Kowalczyk

Imię i nazwisko: Stanislaw Kowalczyk
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Stanislaw Kowalczyk - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Stanislaw Kowalczyk - I kadencja 1952 - 1956
- Stanislaw Kowalczyk - I kadencja 1952 - 1956
- Stanislaw Kowalczyk - V kadencja 1969 - 1972
- Stanislaw Kowalczyk - VI kadencja 1972 - 1976
- Stanislaw Kowalczyk - VII kadencja 1976 - 1980
- Stanislaw Kowalczyk - VII kadencja 1976 - 1980
- Stanislaw Kowalczyk - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 29 Olsztyn

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy Prawo budowlane (druk nr 63)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 619)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o niektorych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 976)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania projektu dezyderatu w sprawie eksportu i importu budownictwa

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o gospodarce nieruchomosciami (druk nr 1892)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Technikum Budowlane, Olsztyn, 1967

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: dzialacz zwiazkowy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 29 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy Prawo budowlane (druk nr 63) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 619) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o niektorych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 976) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania projektu dezyderatu w sprawie eksportu i importu budownictwa (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o gospodarce nieruchomosciami (druk nr 1892) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Budowlane, Olsztyn, 1967 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz zwiazkowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)