Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania projektu dezyderatu w sprawie eksportu i importu budownictwa

Andrzej Machowski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Kolo Konserwatywno-Ludowe
Jacek Kocjan
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
Stanislaw Kowalczyk
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny