Stanislaw Paszczyk

Imię i nazwisko: Stanislaw Paszczyk
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Stanislaw Paszczyk - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 2 Warszawa

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa, 1962

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: urzednik panstwowy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: hiszpanski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 2 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa, 1962 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z urzednik panstwowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z hiszpanski (Znajomosc jezykow)