Wlodzimierz Cimoszewicz

Imię i nazwisko: Wlodzimierz Cimoszewicz
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Wlodzimierz Cimoszewicz - X kadencja 1989 - 1991
- Wlodzimierz Cimoszewicz - I kadencja 1991 - 1993
- Wlodzimierz Cimoszewicz - III kadencja 1997 - 2001
- Wlodzimierz Cimoszewicz - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Funkcja w Sejmie: Wicemarszalek Sejmu

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Konstytucyjnych o Zmianie Ustawy Konstytucyjnej o Trybie Przygotowania i Uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r.

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 4 Bialystok

Podkomisje: Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego.

Podkomisje: Podkomisja instytucji ochrony prawa i organow wymiaru sprawiedliwosci.

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do zbadania wniosku o przeprowadzenie wstepnego referendum konstytucyjnego

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji; posel I kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1972, wydz. Prawa

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prezes Rady Ministrow

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Wicemarszalek Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Konstytucyjnych o Zmianie Ustawy Konstytucyjnej o Trybie Przygotowania i Uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 4 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego. (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja instytucji ochrony prawa i organow wymiaru sprawiedliwosci. (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do zbadania wniosku o przeprowadzenie wstepnego referendum konstytucyjnego (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1972, wydz. Prawa (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prezes Rady Ministrow (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)