Wlodzimierz Cimoszewicz

Imię i nazwisko: Wlodzimierz Cimoszewicz
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Wlodzimierz Cimoszewicz - X kadencja 1989 - 1991
- Wlodzimierz Cimoszewicz - I kadencja 1991 - 1993
- Wlodzimierz Cimoszewicz - II kadencja 1993 - 1997
- Wlodzimierz Cimoszewicz - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1950-09-13

Funkcja w Sejmie: Marszalek Sejmu od 5.01.2005

Liczba glosow: 71819

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 24 Bialystok

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji, posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji

Tytul/stopien naukowy: dr nauk prawnych

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr, dr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-09-13 (Data urodzenia)
- posłowie z Marszalek Sejmu od 5.01.2005 (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z 71819 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 24 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji, posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z dr nauk prawnych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr, dr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w wrześniu
- w 13 dniu miesiąca