Zbigniew Janas

Imię i nazwisko: Zbigniew Janas
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Zbigniew Janas - X kadencja 1989 - 1991
- Zbigniew Janas - I kadencja 1991 - 1993
- Zbigniew Janas - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Lustracyjnych

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Spoldzielczosci

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 39 Siedlce

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania wnioskow dotyczacych problemow organizacji pozarzadowych dzialajacych w dziedzinie pomocy spolecznej i dzialalnosci charytatywnej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i rzadowego projektu ustawy o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow (druki nr 685 i 741)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji; posel I kadencji

Ukonczona szkola: Technikum Kolejowe, Warszawa, 1973, wydz. Automatyki

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Lustracyjnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Spoldzielczosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 39 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania wnioskow dotyczacych problemow organizacji pozarzadowych dzialajacych w dziedzinie pomocy spolecznej i dzialalnosci charytatywnej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i rzadowego projektu ustawy o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow (druki nr 685 i 741) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji; posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Kolejowe, Warszawa, 1973, wydz. Automatyki (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)