Zbigniew Janas

Imię i nazwisko: Zbigniew Janas
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Zbigniew Janas - X kadencja 1989 - 1991
- Zbigniew Janas - I kadencja 1991 - 1993
- Zbigniew Janas - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1953-02-07

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 39 Siedlce

Partia (wybory): Unia Wolnosci

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Technikum Kolejowe,1973

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: dzialacz polityczny

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-02-07 (Data urodzenia)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 39 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Wolnosci (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Kolejowe,1973 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz polityczny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w lutym
- w 07 dniu miesiąca