Zbigniew Mierzwa

Imię i nazwisko: Zbigniew Mierzwa
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Zbigniew Mierzwa - X kadencja 1989 - 1991
- Zbigniew Mierzwa - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Okreg wyborczy: 36 Przemysl

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza, Krakow, 1980, wydz. Techniki i Energetyki Rolnictwa

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rolnik indywidualny

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z 36 Przemysl (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza, Krakow, 1980, wydz. Techniki i Energetyki Rolnictwa (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik indywidualny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)