Zbigniew Mierzwa

Imię i nazwisko: Zbigniew Mierzwa
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Zbigniew Mierzwa - X kadencja 1989 - 1991
- Zbigniew Mierzwa - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy

Okreg wyborczy: 30 Przemysl

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza, Krakow, 1980, Mechanizacja Rolnictwa

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rolnik indywidualny

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy (Lista)
- posłowie z 30 Przemysl (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza, Krakow, 1980, Mechanizacja Rolnictwa (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik indywidualny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)