Zbigniew Mierzwa

Imię i nazwisko: Zbigniew Mierzwa
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Inne kadencje:
- Zbigniew Mierzwa - I kadencja 1991 - 1993
- Zbigniew Mierzwa - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Okreg wyborczy: 80 Przemysl

Partia (wybory): ZSL

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. mechanizacji rolnictwa

Ukonczona szkola: Akad. Roln. w Krakowie 1980

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rolnik indywidualny

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 80 Przemysl (Okreg wyborczy)
- posłowie z ZSL (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr inz. mechanizacji rolnictwa (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Akad. Roln. w Krakowie 1980 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik indywidualny (Zawod/stanowisko)