Stefan Wincenty Gebicki

Imię i nazwisko: Stefan Wincenty Gebicki
Kadencja sejmowa: X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Niezaleznych Poslow

Data slubowania: 1989-07-04

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Okreg wyborczy: 46 Koszalin

Partia (wybory): PZPR

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: mgr ekonomii

Ukonczona szkola: Politech. Szczecinska 1978

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dyrektor

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z X kadencja 1989 - 1991
- inni posłowie z ugrupowania Klub Niezaleznych Poslow
- posłowie z 1989-07-04 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 46 Koszalin (Okreg wyborczy)
- posłowie z PZPR (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z mgr ekonomii (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Politech. Szczecinska 1978 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dyrektor (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)