Okreg wyborczy: 46 Koszalin

Franciszek Sak
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny
Marian Odon Orzechowski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony
Stefan Wincenty Gebicki
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Niezaleznych Poslow
Zbigniew Puzewicz
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poslow Wojskowych