Emil Kolodziej

Imię i nazwisko: Emil Kolodziej
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Inne kadencje:
- Emil Kolodziej - V kadencja 1969 - 1972
- Emil Kolodziej - VI kadencja 1972 - 1976
- Emil Kolodziej - VII kadencja 1976 - 1980
- Emil Kolodziej - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Skarg i Wnioskow

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianach w organizacji naczelnych i centralnych organow administracji panstwowej

Komisje Sejmowe: Komisja Prac Ustawodawczych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zwiazanych z realizacja drugiego etapu reformy gospodarczej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Okreg wyborczy: 1 Warszawa Srodmiescie

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Skarg i Wnioskow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianach w organizacji naczelnych i centralnych organow administracji panstwowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zwiazanych z realizacja drugiego etapu reformy gospodarczej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 1 Warszawa Srodmiescie (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)