Emil Kolodziej

Imię i nazwisko: Emil Kolodziej
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Emil Kolodziej - V kadencja 1969 - 1972
- Emil Kolodziej - VI kadencja 1972 - 1976
- Emil Kolodziej - VII kadencja 1976 - 1980
- Emil Kolodziej - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do Kontroli Realizacji Porozumien z Gdanska, Szczecina i Jastrzebia

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Spoldzielniach i ich Zwiazkach

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Komisje Sejmowe: Rolnictwa, Gospodarki Zywnosciowej i Lesnictwa

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy - Ordynacja Wyborcza do Sejmu PRL

Okreg wyborczy: 28 Tychy

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do Kontroli Realizacji Porozumien z Gdanska, Szczecina i Jastrzebia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Spoldzielniach i ich Zwiazkach (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa, Gospodarki Zywnosciowej i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy - Ordynacja Wyborcza do Sejmu PRL (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 28 Tychy (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)