Krystyna Jandy-Jendroska

Imię i nazwisko: Krystyna Jandy-Jendroska
Kadencja sejmowa: IX kadencja 1985 - 1989

Inne kadencje:
- Krystyna Jandy-Jendroska - VII kadencja 1976 - 1980
- Krystyna Jandy-Jendroska - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Data slubowania: 1985-11-06

Komisje Sejmowe: Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej

Komisje Sejmowe: Komisja Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianach w organizacji naczelnych i centralnych organow administracji panstwowej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zwiazanych z realizacja drugiego etapu reformy gospodarczej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do kontroli wdrazania programu realizacyjnego drugiego etapu reformy gospodarczej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o mieniu komunalnym

Okreg wyborczy: 72 Wroclaw Krzyki

Tytul/stopien naukowy: prof. nadzw. nauk prawnych

Odnośniki:
- inni posłowie z IX kadencja 1985 - 1989
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z 1985-11-06 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianach w organizacji naczelnych i centralnych organow administracji panstwowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zwiazanych z realizacja drugiego etapu reformy gospodarczej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do kontroli wdrazania programu realizacyjnego drugiego etapu reformy gospodarczej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o mieniu komunalnym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 72 Wroclaw Krzyki (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. nadzw. nauk prawnych (Tytul/stopien naukowy)