Krystyna Jandy-Jendroska

Imię i nazwisko: Krystyna Jandy-Jendroska
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Krystyna Jandy-Jendroska - VII kadencja 1976 - 1980
- Krystyna Jandy-Jendroska - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do Kontroli Realizacji Porozumien z Gdanska, Szczecina i Jastrzebia

Komisje Sejmowe: Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Radach Narodowych i Samorzadzie Terytorialnym

Okreg wyborczy: 69 Wroclaw-Miasto

Tytul/stopien naukowy: prof. dr hab. nauk prawnych

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do Kontroli Realizacji Porozumien z Gdanska, Szczecina i Jastrzebia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Radach Narodowych i Samorzadzie Terytorialnym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 69 Wroclaw-Miasto (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. dr hab. nauk prawnych (Tytul/stopien naukowy)