Alojzy Mielich

Imię i nazwisko: Alojzy Mielich
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Alojzy Mielich - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 23 Chorzow

Tytul/stopien naukowy: prof. dr nauk ekonomicznych

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 23 Chorzow (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. dr nauk ekonomicznych (Tytul/stopien naukowy)