Franciszek Sadurski

Imię i nazwisko: Franciszek Sadurski
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Franciszek Sadurski - IV kadencja 1965 - 1969
- Franciszek Sadurski - V kadencja 1969 - 1972
- Franciszek Sadurski - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Okreg wyborczy: 69 Wroclaw-Miasto

Wyksztalcenie: wyzsze prawnicze

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 69 Wroclaw-Miasto (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze prawnicze (Wyksztalcenie)