Franciszek Sadurski

Imię i nazwisko: Franciszek Sadurski
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Franciszek Sadurski - IV kadencja 1965 - 1969
- Franciszek Sadurski - V kadencja 1969 - 1972
- Franciszek Sadurski - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 68 Wroclaw

Wyksztalcenie: wyzsze prawnicze

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 68 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze prawnicze (Wyksztalcenie)