Irena Sroczynska

Imię i nazwisko: Irena Sroczynska
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Irena Sroczynska - IV kadencja 1965 - 1969
- Irena Sroczynska - V kadencja 1969 - 1972
- Irena Sroczynska - VI kadencja 1972 - 1976
- Irena Sroczynska - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Komisje Sejmowe: Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 42 Lodz-Srodmiencie

Wyksztalcenie: wyzsze ekonomiczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 42 Lodz-Srodmiencie (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze ekonomiczne (Wyksztalcenie)