Irena Sroczynska

Imię i nazwisko: Irena Sroczynska
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Irena Sroczynska - IV kadencja 1965 - 1969
- Irena Sroczynska - VI kadencja 1972 - 1976
- Irena Sroczynska - VII kadencja 1976 - 1980
- Irena Sroczynska - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Okreg wyborczy: 5 Lodz-Baluty i Polesie

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 5 Lodz-Baluty i Polesie (Okreg wyborczy)