Adam Hofman

Imię i nazwisko: Adam Hofman
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1980-05-23

Liczba glosow: 10994

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Kalisz

Okreg wyborczy: 37 Konin

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: politolog

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1980-05-23 (Data urodzenia)
- posłowie z 10994 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Kalisz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 37 Konin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z politolog (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1980 roku
- w maju
- w 23 dniu miesiąca