Ewa Janik

Imię i nazwisko: Ewa Janik
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Ewa Janik - III kadencja 1997 - 2001
- Ewa Janik - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1948-12-19

Liczba glosow: 6077

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Czestochowa

Okreg wyborczy: 28 Czestochowa

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inzynier wlokiennik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1948-12-19 (Data urodzenia)
- posłowie z 6077 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Czestochowa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 28 Czestochowa (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inzynier wlokiennik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1948 roku
- w grudniu
- w 19 dniu miesiąca