Halina Olendzka

Imię i nazwisko: Halina Olendzka
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1945-08-31

Liczba glosow: 5386

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Swieta Katarzyna

Okreg wyborczy: 33 Kielce

Stan cywilny: wolny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz medycyny

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1945-08-31 (Data urodzenia)
- posłowie z 5386 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Swieta Katarzyna (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 33 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz medycyny (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1945 roku
- w sierpniu
- w 31 dniu miesiąca