Krystian Luczak

Imię i nazwisko: Krystian Luczak
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Krystian Luczak - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1949-11-20

Liczba glosow: 5824

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Inowroclaw

Okreg wyborczy: 5 Torun

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: politolog

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-11-20 (Data urodzenia)
- posłowie z 5824 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Inowroclaw (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 5 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z politolog (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w listopadzie
- w 20 dniu miesiąca