Krzysztof Jurgiel

Imię i nazwisko: Krzysztof Jurgiel
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Krzysztof Jurgiel - III kadencja 1997 - 2001
- Krzysztof Jurgiel - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1953-11-18

Liczba glosow: 42920

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Ogrodniki

Okreg wyborczy: 24 Bialystok

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji, posel IV kadencji, senator V kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inzynier geodeta

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-11-18 (Data urodzenia)
- posłowie z 42920 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Ogrodniki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 24 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji, posel IV kadencji, senator V kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inzynier geodeta (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w listopadzie
- w 18 dniu miesiąca