Pawel Gras

Imię i nazwisko: Pawel Gras
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Pawel Gras - III kadencja 1997 - 2001
- Pawel Gras - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1964-02-23

Liczba glosow: 11919

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Kety

Okreg wyborczy: 12 Chrzanow

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: politolog

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1964-02-23 (Data urodzenia)
- posłowie z 11919 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Kety (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 12 Chrzanow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z politolog (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1964 roku
- w lutym
- w 23 dniu miesiąca