Wlodzimierz Stepien

Imię i nazwisko: Wlodzimierz Stepien
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1952-10-24

Liczba glosow: 12655

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Kielce

Okreg wyborczy: 33 Kielce

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inz. budowlany

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1952-10-24 (Data urodzenia)
- posłowie z 12655 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Kielce (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 33 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inz. budowlany (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1952 roku
- w październiku
- w 24 dniu miesiąca