Hilary Minc

Imię i nazwisko: Hilary Minc
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Hilary Minc - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: 51 Stalinogrod

Tytul/stopien naukowy: dr ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 51 Stalinogrod (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr ekonomii (Tytul/stopien naukowy)