Andrzej Wojtyla

Imię i nazwisko: Andrzej Wojtyla
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Andrzej Wojtyla - III kadencja 1997 - 2001
- Andrzej Wojtyla - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konwencja Polska

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Komisje Sejmowe: Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej

Lista: Porozumienie Ludowe

Okreg wyborczy: 15 Kalisz

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe Solidarnosc

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych zywnosci i zywienia (druk 110)

Podkomisje: Podkomisja ds. ubezpieczen zdrowotnych

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Akademia Medyczna, Poznan, 1980, Wydzial Lekarski, sp. II stopien pediatrii

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: minister zdrowia i opieki spolecznej

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Konwencja Polska
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Porozumienie Ludowe (Lista)
- posłowie z 15 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe Solidarnosc (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych zywnosci i zywienia (druk 110) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. ubezpieczen zdrowotnych (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Medyczna, Poznan, 1980, Wydzial Lekarski, sp. II stopien pediatrii (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z minister zdrowia i opieki spolecznej (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)