Janusz Lewandowski

Imię i nazwisko: Janusz Lewandowski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Janusz Lewandowski - III kadencja 1997 - 2001
- Janusz Lewandowski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy Prawo spoldzielcze

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu

Lista: Kongres Liberalno-Demokratyczny

Okreg wyborczy: 28 Lublin

Partia (wybory): Kongres Liberalno-Demokratyczny

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Gdanski, Gdansk, 1974, Ekonomika Transportu, sp. ekonomika transportu morskiego

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: minister przeksztalcen wlasnosciowych

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Polski Program Liberalny
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy Prawo spoldzielcze (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Kongres Liberalno-Demokratyczny (Lista)
- posłowie z 28 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Kongres Liberalno-Demokratyczny (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Gdanski, Gdansk, 1974, Ekonomika Transportu, sp. ekonomika transportu morskiego (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z minister przeksztalcen wlasnosciowych (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)