Marek Zielinski

Imię i nazwisko: Marek Zielinski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Marek Zielinski - II kadencja 1993 - 1997
- Marek Zielinski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej

Lista: NSZZ Solidarnosc

Okreg wyborczy: 18 Poznan

Podkomisje: Podkomisja ds. analizy przebiegu i skutkow spoleczno-ekonomicznych prywatyzacji

Podkomisje: Podkomisja ds. technik prywatyzacyjnych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o powszechnej prywatyzacji oraz narodowych funduszach inwestycyjnych (druk 435)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Politechnika Poznanska, Poznan, 1977, Wydzial Maszyn Roboczych, sp. samochody i ciagniki

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z NSZZ Solidarnosc (Lista)
- posłowie z 18 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja ds. analizy przebiegu i skutkow spoleczno-ekonomicznych prywatyzacji (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. technik prywatyzacyjnych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o powszechnej prywatyzacji oraz narodowych funduszach inwestycyjnych (druk 435) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Poznanska, Poznan, 1977, Wydzial Maszyn Roboczych, sp. samochody i ciagniki (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)