Mikolaj Kozakiewicz

Imię i nazwisko: Mikolaj Kozakiewicz
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Mikolaj Kozakiewicz - IX kadencja 1985 - 1989
- Mikolaj Kozakiewicz - X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna - Nowy Lad swiatowy a polska racja stanu

Podkomisje: Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego

Podkomisje: Podkomisja praw i obowiazkow obywateli

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IX kadencji; posel X kadencji

Tytul/stopien naukowy: profesor zwyczajny

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1950, Wydzial Filozoficzny, sp. filozofia i socjologia

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy (Lista)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna - Nowy Lad swiatowy a polska racja stanu (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja praw i obowiazkow obywateli (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IX kadencji; posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z profesor zwyczajny (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1950, Wydzial Filozoficzny, sp. filozofia i socjologia (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)