Piotr Walerych

Imię i nazwisko: Piotr Walerych
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Akcji Polskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Lista: Wyborcza Akcja Katolicka

Okreg wyborczy: 18 Poznan

Partia (wybory): Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow uchwal w sprawie powolania Komisji parlamentarnej do zbadania zgodnosci dzialan podjetych przez ministra spraw wewnetrznych zwiazanych z uchwala Sejmu z dnia 28 maja 1992 r. w sprawie ujawnienia

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Poznan, 1981, Wydzial Nauk Spolecznych, sp. nauczycielska

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: urzednik panstwowy

Znajomosc jezykow: serbsko-chorwacki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Akcji Polskiej
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wyborcza Akcja Katolicka (Lista)
- posłowie z 18 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow uchwal w sprawie powolania Komisji parlamentarnej do zbadania zgodnosci dzialan podjetych przez ministra spraw wewnetrznych zwiazanych z uchwala Sejmu z dnia 28 maja 1992 r. w sprawie ujawnienia (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Poznan, 1981, Wydzial Nauk Spolecznych, sp. nauczycielska (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z urzednik panstwowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z serbsko-chorwacki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)