Ryszard Ulicki

Imię i nazwisko: Ryszard Ulicki
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Ryszard Ulicki - II kadencja 1993 - 1997
- Ryszard Ulicki - III kadencja 1997 - 2001
- Ryszard Ulicki - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 21 Koszalin

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk 170)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania wnioskow w sprawie edukacji kulturalnej dzieci i mlodziezy

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Warszawa, 1977, Wydzial Nauk Spolecznych

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: przewodniczacy Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Wisla-Odra , wspolwlasciciel firmy handlowej

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 21 Koszalin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk 170) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania wnioskow w sprawie edukacji kulturalnej dzieci i mlodziezy (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Warszawa, 1977, Wydzial Nauk Spolecznych (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z przewodniczacy Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Wisla-Odra , wspolwlasciciel firmy handlowej (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)