Stanislaw Wadolowski

Imię i nazwisko: Stanislaw Wadolowski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Stanislaw Wadolowski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw w ramach Paktu o przedsiebiorstwie panstwowym

Lista: Wyborcza Akcja Katolicka

Okreg wyborczy: 20 Szczecin

Partia (wybory): Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe

Podkomisje: Podkomisja ds. gospodarki morskiej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania opinii na temat informacji NIK dotyczacej funkcjonowania Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezplatnych i ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych wraz z projektami dwoch podstawowych aktow wykonawczych (druk nr 884)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania opinii dotyczacej dzialalnosci Biur Pracy

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Technikum Mechaniczne, Szczecin, 1966, technik mechanik

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: spawalnik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw w ramach Paktu o przedsiebiorstwie panstwowym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wyborcza Akcja Katolicka (Lista)
- posłowie z 20 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. gospodarki morskiej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania opinii na temat informacji NIK dotyczacej funkcjonowania Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezplatnych i ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych wraz z projektami dwoch podstawowych aktow wykonawczych (druk nr 884) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania opinii dotyczacej dzialalnosci Biur Pracy (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Mechaniczne, Szczecin, 1966, technik mechanik (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z spawalnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)