Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezplatnych i ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego

Anna Bankowska
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
Jan Litynski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
Kazimierz Pekala
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego
Stanislaw Wadolowski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego