Stefan Szankowski

Imię i nazwisko: Stefan Szankowski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Porozumienie Ludowe

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy Prawo spoldzielcze

Lista: Porozumienie Ludowe

Okreg wyborczy: 26 Siedlce

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe Solidarnosc

Podkomisje: Podkomisja ds. budzetu oraz finansowania edukacji, nauki i postepu technicznego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektowanych zmian w ustawach z zakresu oswiaty

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow nowelizacji ustawy o "systemie oswiaty" (druk 72, 95)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy budzetowej na 1992 rok (druk 183)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu prowizorium budzetowego na I kwartal 1992 r. (druk 19)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow ustaw prawo probiercze (druk 250), prawo o miarach (druk 251), o badaniach i certyfikacji (druk 252), o utworzeniu Glownego Urzedu Miar (druk 253), o normalizacji (druk 254)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oswiaty (druk 616)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy o systemie oswiaty (druk 181, 390, 594)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Politechnika Warszawska, Warszawa, 1980, Wydzial Chemiczny, sp. chemia i technologia nieorganiczna

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: z-ca burmistrza UMiG, nauczyciel, rolnik

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Porozumienie Ludowe
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy Prawo spoldzielcze (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Porozumienie Ludowe (Lista)
- posłowie z 26 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe Solidarnosc (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. budzetu oraz finansowania edukacji, nauki i postepu technicznego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektowanych zmian w ustawach z zakresu oswiaty (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow nowelizacji ustawy o "systemie oswiaty" (druk 72, 95) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy budzetowej na 1992 rok (druk 183) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu prowizorium budzetowego na I kwartal 1992 r. (druk 19) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow ustaw prawo probiercze (druk 250), prawo o miarach (druk 251), o badaniach i certyfikacji (druk 252), o utworzeniu Glownego Urzedu Miar (druk 253), o normalizacji (druk 254) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oswiaty (druk 616) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy o systemie oswiaty (druk 181, 390, 594) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Warszawska, Warszawa, 1980, Wydzial Chemiczny, sp. chemia i technologia nieorganiczna (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z z-ca burmistrza UMiG, nauczyciel, rolnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)