Wieslaw Kaczmarek

Imię i nazwisko: Wieslaw Kaczmarek
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Wieslaw Kaczmarek - II kadencja 1993 - 1997
- Wieslaw Kaczmarek - III kadencja 1997 - 2001
- Wieslaw Kaczmarek - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 2 Legionowo

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Komunalnych Kasach Oszczednosci (druk 73, 204)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o monopolu tytoniowym i poselskiego projektu ustawy o monopolu spirytusowym (druk 188, 267)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy - Prawo bankowe i ustawy o Narodowym Banku Polskim (druk 290)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiebiorstw i bankow oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 434)

Podkomisje: Podkomisja ds. technik prywatyzacyjnych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym (druk 332)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o oznaczaniu wyrobow znakami skarbowymi akcyzy (druk 731)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o powszechnej prywatyzacji oraz narodowych funduszach inwestycyjnych (druk 435)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o opodatkowaniu wyrobow tytoniowych wraz z projektami podstawowych aktow wykonawczych (druk 732)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Politechnika Warszawska, Warszawa, 1981, Wydzial Mechaniki Precyzyjnej, sp. automatyka przemyslowa i metrologia

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dzialacz gospodarczy

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 2 Legionowo (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Komunalnych Kasach Oszczednosci (druk 73, 204) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o monopolu tytoniowym i poselskiego projektu ustawy o monopolu spirytusowym (druk 188, 267) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy - Prawo bankowe i ustawy o Narodowym Banku Polskim (druk 290) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiebiorstw i bankow oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 434) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. technik prywatyzacyjnych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym (druk 332) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o oznaczaniu wyrobow znakami skarbowymi akcyzy (druk 731) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o powszechnej prywatyzacji oraz narodowych funduszach inwestycyjnych (druk 435) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o opodatkowaniu wyrobow tytoniowych wraz z projektami podstawowych aktow wykonawczych (druk 732) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Warszawska, Warszawa, 1981, Wydzial Mechaniki Precyzyjnej, sp. automatyka przemyslowa i metrologia (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz gospodarczy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)